top of page

WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Falın Başkenti Fal ve yazılım sirketi ("Şirket"), internet sitesini ziyaret eden kişilerin
paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu
nedenle işbu "Gizlilik Politikası" kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini,
bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi
üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu
açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik
Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl
denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin
silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü
kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu
Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim,
doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ________ Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde
________ sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi İstanbul adresinde bulunan Falın
Başkenti Fal ve yazılım sirketi (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve
yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde
işlenmektedir.
Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı
duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere
kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka
aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile
hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla
işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin
haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında
sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler
Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi
istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde
mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin


aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret
edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.
Bu veriler şu şekilde olabilir:
- İsim
- Soyisim
- Adres
- Posta kodu
- E-mail
- Telefon/Fax numarası
- Kredi kartı numarası
- Kimlik numarası
- Sigorta numarası
- Cinsiyet
- Doğum tarihi
- Medeni hal
- Irk, etnik köken
- Siyasi düşünce
- Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar
- Kılık kıyafet
- Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği
- Sağlık veya cinsel hayat
- Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
- Biyometrik ve genetik veriler
- Ad
SoyadDoğum tarihi
Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak
bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir
hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal
düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.
Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada
öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde
kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt
eder.

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:
- Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
- Web sitelerine erişim
- Kullanıcılarla iletişimin sağlanması
- Rekabet
- Reklam ve pazarlama
- Analizler ve pazar araştırması yapma
- İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma
Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu
Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları,
üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut
sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu
Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını
yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket
sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki
uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve
platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet
sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu
veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve
diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet
siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan
işlemlerden Şirket sorumlu değildir.Çocukların Gizliliği
İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik içerikler bulunmaktadır.
Bu bağlamda çocuklardan toplanması söz konusu olabilecek tüm veriler çocuğun
velisinin ya da vasisinin onayıyla toplanmaktadır.

Çerez Kullanımı
Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie)
kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte
saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük
metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve
tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası,
internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla,
kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde
etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak
reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte
veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için
tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder
biçimde tasarlanmıştır, fakat kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının
gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak
biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu ayar değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir
kusurlu çalışma tarafımıza atfedilmemelidir.
İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:
- Sitedeyken ziyaret edilen diğer sitelerin adları
- İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler
- İnternet servisi sağlayıcısının ismi
- IP adresi ve/veya konumu
- Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi
- ________

Online Alışveriş İçin Gereken Veriler
Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün veya hizmet alışverişlerinde
güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş
işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar
Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren
bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için
geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

Sosyal Medya
Şirket internet sitesi üretilen hizmetlerin ve ürünlerin sosyal medya ağlarında
paylaşılabilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı
vermektedir. Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta
olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve
istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen
sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik
politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik
Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun
hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası'nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir.
Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası'nın
güncel haline www.falinbaskenti.com adresinden sürekli olarak ulaşmanız
mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası'nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet
veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul
ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet
sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Paylaşılan kişisel veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve
teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi
geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda,
talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu
görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar
sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede
paylaşabilmek için; reklam tercihlerini analiz etmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili
ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Verileri Saklama Süresi


Üye olurken ya da ürün veya hizmet satın alırken doğrudan paylaşılan veriler üyelik
süresinin ya da satış işlemlerinin devamı boyunca saklanmaktadır.
Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere abonelik devam
ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Falın Başkenti Fal ve
yazılım sirketi ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak
veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden
düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak
tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında
Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, Falın Başkenti Fal ve yazılım sirketi ile paylaşılan
kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar,
reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta Falın
Başkenti Fal ve yazılım sirketi altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı
olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere,
faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği
yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler
ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki
yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla
paylaşılabilecektir.
Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz "Falın Başkenti Fal
ve yazılım sirketi Çerez Politikası" olup, şu anda okuduğunuz "Gizlilik ve Kişisel
Verilerin Korunması Politikası'nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız
hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlük tarihinden (07.04.2016) önce
toplanmış olan veriler, Kanunun yürürlük tarihinden önce hukuka uygun olarak
alınmış rızalar, bir sene içinde aksi bir irade beyanında bulunulmaması halinde bu
Kanuna uygun kabul edilir. Kanunun yürürlük tarihinden önce alınan rızanın Kanuna
uygun olabilmesi için genel hukuk kurallarına uygun olması ve bir sene içinde
aksine bir irade beyanında bulunulmamış olması gerekir.Veri Sahibinin Hakları
Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili
şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11'de düzenlenen haklar ve
aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.
Düzeltme hakkı,
Silme hakkı,
İşlemeyi kısıtlama hakkı,
Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
Veri taşınabilirliği hakkı.
Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine
ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda
oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına
sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken çıkarların,
hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu
kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri
kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin
işlenmesini durduracaktır.
Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı
vardır.
Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve
önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile
aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle
Şirketimizin iletisim@falinbaskenti.com kayıtlı elektronik posta adresine
gönderebilirsiniz.

Adresimiz:
İstanbul
iletisim@falinbaskenti.com

bottom of page