top of page
evde-ask-buyusu
Evde Yapılan 
Büyüler

Evde kolay yapılan aşk büyüleri, masumane bir amaçla yola çıkan kişilerin manevi boyutta en çok ilgilerini çeken konuların başında gelmektedir. Sevdiklerine bir türlü kavuşamayanların manevi boyutta havas ilimlerini kullanarak bazı aşk bağlarını harekete geçirmeleri mümkündür. Zaten günümüzde pek çok aşk ilişkisi temellerini bu tür manevi ritüellere ve uygulamalara bağlamaktadır. Pek çok ayrılık da yine ayırma büyüleriyle gerçekleşmektedir. Bu tür manevi ilimlerden faydalananların sayısı her geçen gün artmaktadır. Siz de kendi başınıza ya da destek alarak evde aşk büyüsü yapılışı konusunda bilmek istediğiniz tüm manevi uygulamaları yazımızda bulabilirsiniz.

İlgili Konular

 

 

 

En Etkili Aşk Büyüsü Çeşitleri Nelerdir?

Sevdiğinden ayrı kalmaya dayanamayan ve bir an önce büyük bir aşkın fitilini ateşlemek isteyenler evde kendi başlarına aşk büyüleri yaparak aşk bağını manevi boyutta kurabilmektedir. Havas ve ledün ilimlerinde yüzyıllar boyunca uygulanan en önemli büyü ritüelleri genellikle aşk büyülerinden oluşmaktadır. En etkili aşk büyüsü arayışında olanların evde kendi başlarına ya da tecrübeli kişilerle yapabilecekleri manevi uygulama çeşitlerinden bazıları şunlardır:

 • Sabunla yapılan aşk büyüsü

 • Fotoğrafla aşk büyüsü

 • Nohut tanesiyle hızlı sonuç veren aşk büyüsü

 • Mercimek ile yapılan aşk büyüsü

 • Tuz ve mendille yapılan aşk büyüsü

 • Bez parçası yakılarak yapılan aşk büyüsü

 • Düğüm atılarak yapılan aşk büyüsü

Evde Kolay Yapılan Aşk Büyüsü

Evde hızlı ve etkili aşk büyüsü yapmak isteyenlerin evdeki malzemeleri kullanarak istediği sonuçlara ulaşabilmesi mümkün olmaktadır. Örneğin karabiber, havas ilminde pek çok ritüelde kullanılan bir maddedir. Karabiberle yapılan aşk büyüsü ritüeli şu şekildedir:

 • Bir çay kaşığı bal ve karabiberi bir kap içinde karıştırırken aşık olmak istediğiniz kişinin ismini telaffuz edin.

 • Yere oturun ve gözlerinizi kapadıktan sonra kabın üzerine 7 defa şu tılsımlı sözleri söyleyin: “Ey Hüddam Apraziyal, senin hükmün geçerli, sen bana da gelsene.”

 • “Ey kendisine yönelen varlıkları hiçbir şekilde geri çevirmeyen ve onları asla yarı yolda bırakmayan kudretin sahibi olan Hüddam Apraziyal Efendi, işte kapına gelerek senden medet ummanın faziletini yaşıyorum ve bir kaşık dolusu karabiberi yine bir kaşık dolusu bal ile karıştırıp kabın içerisinde sana arz ediyorum. Bu iki malzemenin düzenli ve düzgün bir şekilde karışması gibi sen de benim ve murad ettiğim kişinin kalbini en güzel şekilde birbirine bağla, onun kalbine sevda mührünü basarak benden başkasını gözünün görmemesine vesile ol. Hüküm sende olduğu için sana tam manası ile itimat etmekteyim ve senin bana yardımcı olacağından emin olmanın huzuru ile bu uygulamayı gerçekleştirmekteyim.”

 • İşlemleri tamamladıktan sonra karışımı toprağın altına gömün.

 • En kısa sürede sevdiğinize kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaksınız.

24 Saatte Etkili Aşk Büyüsü Yapılışı

Tılsım ritüeli ile 24 saatte etkili aşk büyüsünü kendi başınıza evde uygulayabilirsiniz. Evde aşk büyüsü yapmak konusunda tecrübeli değilseniz bile burada yer alan adımları soğuk kanlı bir şekilde uygulayarak sevdiğinize kavuşabileceğiniz aşk büyüsünü gerçekleştirebilirsiniz. 24 saat içinde etki gösteren aşk büyüsünü yaparken aşağıda yazan vefki bir kağıda yazarak her zaman yanınızda taşımanız gerekir. Gece yarısında yatmadan önce okumanız gereken vefk şu tılsımlı sözlerden oluşmalıdır:

 • “Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma.Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma.İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm cehennem ve saet mesıyra. İllel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy’une hıyletev ve la yehtedune sebıla.Fe ülaike asellahü ey ya’füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura.Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma.”

Anında etkili aşk büyüsü tarifleri bilgilerine de bakabilirsiniz.

Terk Eden Erkeği Yeniden Bağlama Büyüsü

Evi terk eden kocaya aşk büyüsü yapmak da en çok tercih edilen ve hızlı sonuç gösteren yöntemlerdendir. Aşk büyüsünü evde kendi başına yapmak isteyen evli veya boşanmış kadınlar, kocalarını yeniden kazanabilmek için bu büyüyü uygulayabilirler. Bunun için yapılması gereken ritüel adımları şu şekilde oluşmaktadır:

 • İlk olarak abdest alın.

 • Ardından 3 gün boyunca sabah ve akşam namazlarını eksiksiz olarak kılın.

 • Daha sonra geri getirme duasını 3 gün boyunca her namazdan sonra 100 defa olacak şekilde okuyun.

 • Duanın ardından 7 defa Felak ve Nas surelerini okuyun.

 • Bu ritüelin ardından 3. günün sonunda evi terk eden kocanın pişman olup geri dönmesi ya da sizinle yeniden birlikte olması söz konusu olacaktır. Okunması gereken duanın tam metni şu şekildedir:

 • “Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın, Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr.”

Yaprak ile Aşk Büyüsü Yapma

Evde yapılabilen büyüler arasında yer alan yaprak büyüsü, kısa sürede etkisini gösteren başarılı manevi uygulamalar arasında yer almaktadır. Yaprak özellikle havas ilminde doğa ananın canlılığının ve bağlayıcılığının sembolüdür. Bu yüzden yaprak büyüsüyle aşkların tazelenmesi sağlanabilmektedir. Aşk büyüsü yapıldıktan 5 gün sonra etkisini göstermeye başlayacaktır. Büyünün yapılışı şu şekildedir:

 • Özellikle uzun ve damarları net bir şekilde görülen yapraklar seçilerek özenle toplanmalıdır.

 • Yapraklar küçük parçalar halinde koparılır. Koparma işlemi sırasında aşık olmasını istediğiniz kişinin adını telaffuz edin.

 • Kopardığınız yaprakları su dolu bir kaba doldurup ağzını kapatın.

 • Bu kabı 19 gün boyunca kimsenin ulaşamayacağı yerde saklayın.

 • 19 günün sonunda yaprakların suyunu alıp, kopardığınız yaprakları ağacına geri götürüp suyu ile birlikte dökün. Bu sırada aşık olmasını istediğiniz kişinin adını tekrar edin.

 • 5 gün sonra sevdiğiniz ile aşk bağının kurulmuş olduğunu göreceksiniz.

Fotoğraflı Aşk Büyüsü Uygulaması

Sevdiğiniz kişinin fotoğrafına sahipseniz fotoğraflı aşık etme büyüsü uygulayarak bu kişiyi kendinize bağlayabilirsiniz. Bunun için aşık etmek istediğiniz kişinin fotoğrafına 7 gün boyunca her gece şu duayı sesli biçimde okumanız gerekmektedir:

 • “Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab kiramen katibine ya’lemune ma yafalun Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh. Bismillahirrahmanirrahim…Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm.”

Hüddam ile Aşk Büyüsü Yapılışı

En etkili aşk büyüleri arasında öne çıkan kadim ve esrarengiz uygulamalardan biri de hüddam ile aşk büyüsü yapmaktır. Hüddamlar, farklı boyutlarda görev yapan ruhani varlıklardır. Hüddam kullanarak birinin aşk hayatına tesir etmek sanıldığı kadar zor değildir. Ancak bu uygulama bazı riskleri barındırdığı için en baştan uyarılarda bulunmak gerekir. Hüddam ile doğrudan iletişime geçileceği için bu alanda tecrübeli birinden profesyonel destek almak en doğru tercih olacaktır. Ancak yine de manevi yönünüz kuvvetli biriyseniz kendi başınıza da başarılı şekilde hüddam ile aşk büyüsünü gerçekleştirebilirsiniz. Ritüelleri gerçekleştirirken korku veya heyecan duymamanız, soğuk kanlığınızı korumanız önemlidir.

 • Hüddam ile aşık etme ritüeline geçmeden önce sessiz ve karanlık bir odaya geçmelisiniz.

 • Yere oturduktan sonra önünüze yeşil bir mendil açıp mendilin sağ tarafında bir tutuma tuz bırakın.

 • Bu malzemelerin üzerine yüksek sesle tam 13 defa şu tılsımlı sözleri okuyun: “Ey Hüddam Zargon, senin gücünün ve kudretinin aşamayacağı hiçbir şey olmadığı gibi sana açık yüreklilikle derdini anlatanların yarı yolda kaldığı da görülmemiştir, öyleyse benim de yarı yolda kalmamam için kudretini devreye sok ve konuştur. Bana, yapmış olduğum bu uygulamanın en kısa zamanda amacına ulaşması için güç ve yetenek ver, 3 gün içerisinde kalbimdeki muhabbetin amacına ulaşmasını sağla, beni tamamen güzelliklere taşı ve her türlü sıkıntıyı benden gider. Bu büyüyü yapmak senin sayende mümkün olmuştur, öyleyse kendi zatının hatırı için bana yardım eyle.”

 • Yeşil mendilin üzerine tuzu yaydıktan sonra mendili kese şeklinde katlayın.

 • Bu keseyi kimsenin ulaşamayacağı yerde bir hafta boyunca saklayın.

 • 1 hafta içinde sevdiğiniz kişi sizinle iletişime geçecektir.    

 • Medyum Ahmet Whatsapp : +90 536 574 7091

 • Her Gün Tiktok'da Ücretsiz Tarot falı Bakılıyor

 • Tiktok Hesabimiz için Yazıya Tıkla

bottom of page