top of page

زیر 18 سال ممنوع

تعداد افرادی که برای تحقق خواسته ها و خواسته های خود به جادو متوسل می شوند بسیار زیاد است. پس انواع و دستور العمل های جادو چیست؟ در اینجا شکستن طلسم، انواع طلسم ها و علائم آنها ...

برای اینکه بتوانید جادوی واقعی بسازید و از تاثیرات قدرتمند جادو بهره مند شوید، باید فداکاری هایی انجام دهید. جادوی سیاه که آثار روحی و جسمی عمیقی در فرد به جا می گذارد، می تواند تهدیدی برای همه باشد. تاریخچه طلسم هایی که تا به امروز باقی مانده اند بسیار قدیمی است. طلسم هایی که از تمدن های باستانی تا آخرین دین آسمانی یعنی اسلام، ریشه ای عمیق دارند. با اسلام ساختار دیگری به خود گرفته است.

طلسم ها را می توان برای اهداف مختلف انجام داد. برای طلسم درست و موثر باید هدف طلسم مشخص شود. طلسم ها اغلب عبارتند از:

  • کاهش و از بین بردن نفوذ افرادی که برای خود موانع ایجاد می کنند.

  • برای بدست آوردن کسی که دوستش دارد،

  • خلاص شدن از شر افرادی که در زندگی شما دخالت می کنند،

  • برای افزایش قدرت خود و رهایی از بیماری ها و غیره.

به دلایل مختلف رخ می دهد. برای طلسم، فرد باید اطلاعات دقیقی از طلسم داشته باشد و اعتقادی قوی داشته باشد. بنابراین، همه نمی توانند طلسم کنند. طلسم فقط باید توسط افرادی انجام شود که خود را در این زمینه آموزش داده اند.

bottom of page