top of page
kilit-buyusu

Kilit Büyüsü Nedir? 

Kilit büyüsü isminden de anlaşılacağı üzere asma kapı kilitleri ile yapılmakta olan kara büyü kategorisinde yer alan büyük bir büyü çeşididir. Kilit büyüsünün yapılma amacı bir kişinin bahtını kapatmak, basiretini bağlamak, şansını sonlandırmak, işlerini bozmak, aşık ise kalbindeki aşkı yok etmek gibi kötü emeller için yapılmaktadır. Kilit büyüsü etkisi çok muazzam olan bir büyüdür ve şayet bir kişiye yapıldığı zaman onu tabiri caiz ise her türlü olumlu durumlara karşı kilitleyerek, tamamen hayattan kopmuş bir duruma getirebilmektedir. Kilit büyüsünün yapımı geçmişten günümüze kadar aktif bir şekilde tercih edilmektedir ve bu büyünün yapımını genellikle Yahudi büyücüler ya da medyumlar yapabilmektedir. Ancak diğer medyumların ya da büyücülerin bu büyüyü tam bir biçimde bilmesi durumunda yapmalarında bir maruzat yoktur. Yalnızca Yahudi büyücülerin ve medyumların kilit büyüsünü yapması ise diğer medyumlara ya da büyücülere nazaran daha etkili olabilmektedir. 

Kilit Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır? 

Kilit büyüsünün yapımı için büyü öncesi seçilecek ortamdan tutunda, gerekli bilgi ve materyallere kadar hazır edilmesi gerekmektedir. Kilit büyüsünün yapılacağı mekan özellikle şehir hayatının aktif yaşantısına uzak, gerekirse harabe bir ev olmalıdır. Kilit büyüsü için tercih edilecek gün ise Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece saat 02:00 olmalıdır. Kilit büyüsünde büyü yapılacak olan kişinin anne ismi, baba ismi, anne doğum tarihi, baba doğum tarihi, kişinin kendi ismi, kişinin kendi doğduğu tarih, kişiye ait olan net bir biçimde edinecek kağıt üstü fotoğraf, kişiden alınması gereken bir parça şahsi eşyası (toka olur, cüzdan olur, kıyafet parçası olur, fark etmez), kişinin vücudundan alınması gereken bir parça örnek vücut parçası (ten parçası olur, tırnak olur, saç teli olur, sakal kılı olur, fark etmez) gibi bilgi ve materyallerinde kilit büyüsü öncesi edinilmesi ve bu büyüyü yapacak olan medyuma ya da büyücüye teslim edilmesi gerekmektedir. Kilit büyüsünde büyüyü yapacak olan medyumun ya da büyücünün de büyü öncesi incir ağacı özü sütü, incir ağacı yaprağı, defne yaprağı, büyüye yardım edecek olan enerji alemindeki ruhani varlıklara yani cinlere atıf edilerek kurban edilecek olan siyah keçiden alınacak olan az bir miktar şah damar kanı, en önemi şey olan bir adet asma kilit gibi materyallerinde büyü öncesi edinilmesi gerekmektedir. 

İlk evvel kilit büyüsü yapılacak olan kişinin fotoğrafının boş bir alanına asma kilit resmi çizilerek bu resmin içerisine yine kişinin şahsi bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir. Ardından kişiden alınan şahsi eşyası ve vücut parçası fotoğrafın bir yerine çam sakızı eritilerek yapıştırılması gerekmektedir. 

İkinci olarak büyüye adak yapılarak kesilen kurbandan alınan şah damar kanının içerisine kişinin fotoğrafı ile birlikte önceden temin edilen asma kilidin bırakılması ve bu esnada da incir ağacı özü sütünün de içerisine eklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ise incir ağacı yaprağı ve defne yaprağı da kül olana dek yakılarak, külleri de bu kan karışımı içerisine eklenmesi gerekmektedir. Karışım ise özel bir metal sunak kabı içerisinde özleşene dek karıştırılmalıdır. 

Üçüncü olarak ise resim ve asma kilit bu karışımın içerisinde 1 gün boyunca bekletilmelidir. Diğer gün yine saat 02:00’de yani Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayacak gece ise fotoğraf ve asma kilit kan karışımı içerisinden çıkarılarak kurumaya alınmalıdır. 

Son olarak kuruyan fotoğraf ve asma kilit son aşamada asma kilit açılarak fotoğraf üzerinde asma kilit girecek kadar delik açılıp, fotoğraf asma kilit tarafından kilitlenmeli ve büyünün yapıldığı mekana en yakın olan bir mezarlığa gömülmesi gerekmektedir. Böylelikle kilit büyüsü tam anlamı ile yapılmış olup, büyü etkisini 15 gün ile 51 gün arasında tam olarak göstermektedir. 

bottom of page